Lezing Eise J. Akker

Gedrag en omgaan met kanker

Wat gebeurt er als de omstandigheden veranderen?
“Om de ander goed te kunnen begrijpen, zal je eerst jezelf goed moeten kennen”!
Deze uitspraak van Bill J. Bonstetter (1938-2016) is vandaag de dag nog steeds actueel en van essentieel belang in onze dagelijkse interactie met anderen.

Het leren herkennen, erkennen en begrijpen van het eigen gedrag –en de stijl van communiceren, is dan ook één van de belangrijkste onderdelen in de training en- coachingprogramma’s van HDEPP.

Mensen die hebben geleerd elkaars verschillen herkennen, erkennen, begrijpen en respecteren, zijn beter in staat elkaar aan te vullen, prettiger en veiliger samen te werken en zo optimaal te kunnen functioneren.

Als alles gaat zoals we graag willen dat het gaat, met andere woorden, als de omstandigheden gunstig zijn dan vertonen wij overwegend het zogenaamde ‘gewenste’ oftewel het ‘bewuste’ gedrag.
Echter, maar liefst 80% van ons gedrag is ‘onbewust’.
Dat betekent dat onbewuste drijfveren grotendeels bepalen wat we doen en verklaart dat we soms het ene doen terwijl we eigenlijk het andere hadden gewild.

Ons gedrag kan sterk veranderen wanneer de omstandigheden veranderen.
Onder druk, stressvolle en/of levensbedreigende omstandigheden maar ook in euforie, blijkt rationeel denken en handelen ineens niet meer zo vanzelfsprekend.
Gevoel en- emoties krijgen meer invloed waardoor afname van effectiviteit in communicatie, samenwerking en veiligheid optreedt.

Al enige jaren verzorgt HDEPP voor de maritieme branche bijzonder effectieve en succesvolle trainingprogramma’s. Deelnemers krijgen inzicht in het eigen en andermans gedrag, de invloed van stress, hoe dat te herkennen en zelf te reguleren om op het hoogste niveau te kunnen blijven excelleren, effectiever te communiceren, aannames te herkennen en te voorkomen, beter en veiliger samen te werken.
De resultaten zijn gegarandeerd door de combinatie van theorie en ervarend leren.
DISC
Daarbij maken wij onder meer gebruik van Persoonlijke Stijlprofielen (DISC), waarbij het eigen gedrag en communicatiestijl op gedetailleerde wijze in kaart wordt gebracht en inzichtelijk gemaakt.

Tevens zetten wij paarden in om de individuele leervraag helder te krijgen.
Om uiteindelijk alle opgedane kennis en inzichten te laten ervaren en te borgen, maken wij gebruik van simulatieprogramma’s en diverse interactieve werkvormen. De trainingen vinden plaats zowel binnen als ook buiten.

Wat doe ik als de omstandigheden veranderen? En wat doet mijn omgeving?
Veranderingen zijn aan de orde van de dag.
Niet alleen daar waar het het bedrijfsleven betreft, maar zeker ook binnen gezinnen, relaties en families is dat het geval.
Ons gedrag wordt dagelijks beïnvloed door allerlei omstandigheden en in verschillende situaties. Deze invloeden kunnen te maken hebben met financiën, werk, wonen, kinderen, ziekte, etc.

In het bijzonder, wanneer men wordt geconfronteerd met kanker, dan worden heden en toekomst plotseling anders.
En dan is het de vraag hoe ga je daarmee om?
Hoe gaat mijn omgeving daarmee om?
Boos of teleurgesteld afwachten, vermijden, negeren.
Op geforceerde wijze allerlei dingen doen die voor afleiding moeten zorgen.

Men kan er passief mee omgaan en wellicht depressief worden.
Accepteren, in actie komen en aanpakken.
Steun zoeken in de sociale omgeving.

De manier van reageren is redelijk voorspelbaar aan de hand van de verschillende temperamenten van mensen.
Met meer kennis van en- inzicht in de verschillende temperamenten van mensen, met name in dat van onszelf en in onze directe omgeving, zijn we in staat elkaar beter te begrijpen, beter met elkaar te kunnen communiceren, elkaar beter te kunnen helpen, aannames en miscommunicatie te voorkomen en vooral het leven zoveel plezieriger te leven.

Aan de hand van mijn eigen ervaringen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, zal mijn verhaal gaan over mensen.
Het zal vooral gaan over wat mensen laten zien en horen.
Het zal gaan over de ups-and-downs die u meemaakt in uw dagelijkse interacties.
Het zal dus gaan over u …., over de mensen waar u elke dag mee werkt …., en de mensen waar u elke dag mee leeft.
Niet alleen als het goed gaat, doch vooral als het wat minder gaat.

Juist dan moeten we elkaar begrijpen en op elkaar kunnen rekenen!
Eise J. Akker
Trainer/coach/eigenaar
HDEPP

Download Ons Gratis Eetadvies!

U ontvangt dan het eetadvies en ca 50 dagelijkse mailtjes met uitleg over de onderwerpen. Hierbij leer je ontzettend veel over voeding, omgevingsfactoren, gebruiken, voorkomen van kanker, alternatieven, boeken over kanker.
Klik hier

Meest recente berichten