Disclaimer en AVG

disclaimer
Salvestrolen.info en Het Betere Eten spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken.
Wij zijn geen medici en medisch advies wordt niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de informatie aan de slag gaat dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen.
Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico.
Salvestrolen.info en Het Betere Eten wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.

Wettelijke AVG verklaring:

Het Betere Eten
Wie zijn wij?
Het Betere Eten
Honingraat 9
3956 HG Leersum
06 26945305

Met welk doel en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u uw persoonsgegevens enkel hebt achtergelaten t.b.v. onze nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van (kosteloos) voedingsadvies, dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor dit specifieke doel. De grondslag voor de verwerking is dan “Toestemming” en het gaat dan alleen om uw naam en om uw e-mailadres.

Wanneer u (ook) producten hebt aangeschaft op onze websites (www.salvestrolenshop.nlwww.voedingtegenkanker.nl en www.voedingtegenkanker.nl), dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor het verwerken van uw order.
De grondslag voor de verwerking is dan “Het uitvoeren van de overeenkomst” en het gaat dan om uw naam en om uw adresgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben en/of zolang de wet dit voorschrijft (fiscale bewaartermijn). Direct daarna zullen wij uw gegevens blijvend deleten.

Wat zijn uw rechten onder de AVG?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), hebt u het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
• om geïnformeerd te worden aangaande uw rechten onder de AVG;
• in het geval van toestemming: dat deze toestemming altijd weer kan worden intrekken;
• om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download Ons Gratis Eetadvies!

U ontvangt dan het eetadvies en 14 dagelijkse mailtjes met uitleg over de onderwerpen. Hierbij leer je ontzettend veel over voeding, omgevingsfactoren, gebruiken, voorkomen van kanker, alternatieven, boeken over kanker.
Klik hier

Recente berichten