Hoeveel punten salvestrol moet ik nemen?

Het puntensysteem geeft de hoeveelheid aan en niet de concentratie, zoals bij medicijnen.

Totdat een bloed onderzoek beschikbaar is, die de aanwezigheid van het enzym CYP1B1, haar co-factors en remstoffen kunnen meten, kan niet nauwkeurige persoon-specifieke richtlijnen voor salvestrol gebruik worden verstrekt. U kunt uw professionele gezondheidszorgarts toegang tot de website geven voor de huidige richtlijnen voor maximale effectiviteit. Neem altijd salvestrolen bij een maaltijd.

Op de vraag, of gewicht invloed heeft op de hoeveelheid salvestrolgebruik, heeft Dan Burke het volgende antwoord:
Bij overgewicht gebruik 50% meer punten, bij kinderen van 3 tot 10 jaar 50% minder punten.

Als er een ernstige uitdaging is, welke dosering dan?

Gebruik, indien u met een ernstige gezondheids uitdaging wordt geconfronteerd, de hoogste dosering. (U kunt vele malen meer nemen dan de hoogste aanbevolen dosering, zie de vorige vraag)
Het lichaam neemt de salvestrolen snel op in het bloed, binnen 30 minuten. Zoals bij elke voeding is na verloop van tijd de hoeveelheid salvestrol in het bloed afgenomen en na 12 uur zal er nog iets meer als 10% in het bloed aanwezig zijn. Deze 10% wordt door Professor Dan Burke gezien als de minimale hoeveelheid, die in het bloed moet zitten om nog een goede werking te hebben. Daarom neem je minimaal 2 capsules per dag.
Als je er echter meer dan 2 neemt kan je ze beter korter op elkaar innemen.
Bij 3 stuks om de 6 uur,
bij 4 stuks om de 5 uur,
bij 5 stuks om de 4 uur,
bij 6 stuks om de 3 uur,
Begin bij het opstaan en neem de laatste in bij het naar bed gaan. Zoals boven besproken, is de werking van de laatste dan ca 7 tot 10 uur en daardoor nog steeds boven de 10% werkbare stof.

De reden van het dichter op elkaar innemen is als volgt:
De piek na inname is na ca 30 minuten, daarna is het een gebogen curve omlaag naar 10% na 12 uur. Als je dus na 12 uur weer de volgende neemt, zit er weer een piek na 30 minuten enz. Doordat je ze dichter op elkaar inneemt, zal de piek iets hoger uitvallen, maar de resterende werkzame stof zal duidelijk hoger zijn als de 10%. Bij de 6 stuks zelfs ca 50%.
Er zijn dus bij een hogere dosering bij het verdelen van de innametijd betere resultaten te verkrijgen.
Immers, als u er 6 neemt en die inneemt als 3 in de morgen en 3 in de avond, is de neergaande curve gewoon weer op ca 10% uitgekomen en geeft dus alleen maar voordeel, dat de piek duidelijk hoger zal zijn.

Raadpleeg daarbij altijd uw behandelend arts. Als hij de salvestrolen niet (er)kent, kunt u zich zelf goed inlezen in deze website en uw eigen plan trekken.
Het is echter altijd beter, dat uw arts u begeleid met uw ziekte. Vertel hem dus waar u mee bezig bent.

Als uw lichamelijke uitdaging door de artsen genezen is verklaard, blijf dan nog ten minste 6 maanden de hoogste dosering gebruiken. Dit is noodzakelijk om te voorkomen, dat de tumor de kans krijgt weer te gaan groeien. Zo kunt u alles op een beheersbaar niveau houden. U kunt de dosering langzaam verlagen tot de aanbevolen dagelijkse onderhoudsdosering.

Download Ons Gratis Eetadvies!

U ontvangt dan het eetadvies en 14 dagelijkse mailtjes met uitleg over de onderwerpen. Hierbij leer je ontzettend veel over voeding, omgevingsfactoren, gebruiken, voorkomen van kanker, alternatieven, boeken over kanker.
Klik hier

Recente berichten