vervolg universele tumormarker

We zijn ons bewust van het feit, dat dit soort publicaties in een soms saaie vorm zijn geschreven. De uitgever heeft ons gevraagd deze publicaties oorspronkelijk weer te geven.

Wij hebben echter de vrijheid genomen de zinnen niet door te laten lopen na een punt en hier en daar wat ruimte te laten tussen de zinnen.
Hierdoor is de tekst nog steeds saai in uiterlijk, maar wel beter leesbaar.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Bewijs, dat CYP1B1 een universele tumor waarnemer is.


door Professor Dan Burke, September 2007

De claim, dat CYP1B1 een universeel tumor waarnemend eiwit is ligt in het bewijs, bij minstens vijftien vergelijkbare onderzoeken of recentie rapporten, gepubliceerd sinds 1997.

Het eerste bewijs werd gepubliceerd in 1997 door Professor Burke’s onderzoeksteam uit Aberdeen Universiteit, die liet zien, door gebruik te maken van standaard immunohistochemische technieken die terugvielen op biochemische blotting methode, dat CYP1B1 eiwit aanwezig was in cellen van kankerweefselbiopsie  van de blaas, hersenen, borst, darmen,bindweefsel, slokdarm, nieren, long, lympfen, eierstokken, huid, keel, testikels en baarmoeder, maar niet te ontdekken viel in de normale cellen van kankerweefsel en in normaal weefsel.(1)

Bij een totale groep van 127 verschillende kankerpatiënten werden weefsels afgenomen, met tussen 6 en 12 patiënten per kankertype en CYP1B1 werd in 96% van de weefsels gevonden en in alle verschillende types kanker.

Daarentegen was CYP1B1 niet waarneembaar in welke van de 130 weefsels dan ook in dezelfde omvang van normaal weefsel, zelfs niet in de lever of  kleine darm.

Daarop volgende onderzoeken door de Aberdeen groep en verschillende onafhankelijke laboratoriums, die allemaal immunohistochemie gebruikten met patiënt weefsels, hebben deze orginele waarneming zowel bevestigd als uitgebreid, tot de omvang waardoor CYP1B1 nu algemeen wordt erkend als biomarker van het neoplastic phenotype(2) en door staf onderzoekers is beschreven op het Dana-Farber kanker instituut(Boston, USA) als “een algemeen tumor geassocieerd antigen, bij in bijna alle tot nu toe geteste menselijke kwaadaardigheden(3) (b.v. een universele kanker waarnemer die gevonden kan worden door gebruik te maken van antilichaams technologie)

Waarook de intracellulaire locatie van CYP1B1 wordt genoemd in onderzoeksresultaten wordt het cytoplasmatische aangemerkt, wat in histologische termen samenhangt met biologische bevindingen, dat CYP1B1 een onderdeel is van het endoplasmatisch reticulum van de cel.

Kwaadaardige tumoren zijn een verzameling van kankercellen en normale cellen en in alle gevallen waar het weefsel immunohistochemisch gekleurd wordt op CYP1B1 het patroon van kleuring aantoont, dat CYP1B1 is beperkt tot de neoplastische cellen.

Het huidige meest geacepteerde deskundig inzicht van CYP1B1 is, dat CYP1B1 rijkelijk aanwezig is in vrijwel alle kwaadaardige en alleen minimaal aanwezig was in critische gezonde menselijke weefsels.(3)

De volgende paragraaf somt de research literatuur op CYP1B1 eiwit aanwezigheid in kanker op, volgend op de orginele publicatie uit 1997.

In verschillende types en gradaties van borstkanker, was CYP1B1 aanwezig in tumorcellen van 77%  in weefsel van 60 patiënten, maar niet aantoonbaar in stromale  cellen of bindweefsel, (4) terwijl in een ander, onafhankelijke studie CYP1B1 aanwezig was in 82% van de 34 gevallen(5)

In verschillende types en gradaties van eierstokkanker, was CYP1B1 aanwezig in meer dan 92% in eerste graads tumoren van 172 patienten, met een sterke betrokkenheid bij het ook aanwezig zijn in uitzaaingen, maar niet te ontdekken was in normaal eierstokweefsel.(6)

In verschillende gradaties darmklierweefsel, was CYP1B1 in hoge hoeveelheid in de kankercellen aanwezig in alle weefsels van 61 patienten, ongeacht wat de mate van lymfeklier metastase was.(7)

Een recente publicatie van de Aberdeengroep bevestigde dat CYP1B1 sterk aanwezig was in darmkankercellen en lymfeklieren metastase, maar werd ook ook verrassend genoeg in een lage hoeveelheid aangetroffen in ongeveer een derde van de normale weefselmonsters van patienten die klinisch vrij van kanker waren verklaard(8)
In borst,eierstok en darmkanker was CYP1B1 sterk aanwezig in nieuw gevormde cellen zonder aanwezigheid in bindweefsel of omliggend normaal weefsel en er was ook een sterke aanwezigheid van CYP1B1 in acute lymfocytaire leukemie , acute myeloide leukomie, slokdarm kanker. long kanker, lymfe en spierweefselkanker.(3)

CYP1B1 was sterk aanwezig in 100% van de 22 gevallen van blaaskanker(zeer goed onderzocht) en 75% van de 27 gevallen prostaatkanker (onderzocht volgens Gleason graad),maar afwezig was in het omliggende bindweefsel.(9)
Een ander onafhankelijke studie vermelde dat CYP1B1 in 79% van het prostaatkankerweefsel van 33 patienten aanwezig was(10)
In 269 verschillende gevallen van hersenbindweefsel kanker, was CYP1B1 tussen de 61% en 84% van de gevallen aanwezig, afhankelijk van de graad van de tumor en is CYP1B1  geassocieerd met een aflopende overlevingskans van de patient.(11)
Daarentegen is CYP1B1 niet aantoonbaar aanwezig in normaal hersen weefsel.(12)

In niercellen kanker heeft CYP1B1 aangetoond enzymatisch actief te zijn als monooxygenase(13)
Er is bewijs, dat CYP1B1 een vroege tumormarker is, in staat om zelfs in een vroegtijdig stadium normale cellen te detecteren die aan het veranderen zijn.
CYP1B1 is aanwezig in premagligne en hyperplastisch prostaatweefsel in samenhang met prostaat kanker.(9, 10)
Ogenschijnlijk normaal darmweefsel dat weggehaald is op ca 30 cm afstand  van de darmkankerplek vertoont een mogelijke aanwezigheid door verkleuring voor CYP1B1(7)
Onze eigen, (niet gepubliceerde) studie toonden aan dat CYP1B1 duidelijk aanwezig was in voorstadium van darmkanker en baarmoederhals cellen.

De waarde van de immunohistochemie methode die gebruikt werden in dit onderzoek is bewezen in een publicatie over eierstokkanker uit 2005, dat bevestigde dat CYP1B1 niet te vinden was in normaal eierstokweefsel(echter sterk gekleurd was in eierstok kankercellen), waarbij vele andere vormen van CYP gekleurd werden in zowel kanker als normaal celweefsel.(14)
Bovendien, terwijl in een normale lever veel verschillende soorten CYP aanwezig waren, het CYP1B1 enzym  niet te ontdekken was.(1, 15)

De grootste bron van verwarring over de selectieve aanwezigheid van CYP1B1 in kanker is het feit, dat de mRNA voor CYP1B1 aanwezig is in zowel kanker als normale cellen en ondanks overvloedig bewijs tot het tegendeel, hebben sommige wetenschappers foutief aangenomen, dat waar CYP1B1 mRNA aanwezig is, dat CYP1B1 enzym dan onverbiddelijk moet volgen(2, 12)
Deze verwarring zal hopelijk ophouden door de recente publicatie van onderzoeks bewijs voor geloofwaardige mechanisme om het verschil tussen CYP1B1 mRNA en eiwit aanwezigheid in normale cellen te verklaren.

Er is in 2003 voorgesteld, dat de regel van CYP1B1 aanwezigheid waarschijnlijk een voorstadium is.(16)
In 2005 werden twee verschillende mechanismen van CYP1B1 regels voorgesteld, met experimenteel bewijs, op basis van zijn sterkte van aanwezigheid in kankercellen.

De eerste is transcriptionele regulatie door hypomethylatie van de aanstichter/vermeerderings omgeving van het CYP1B1 gen, die de hoeveelheid geproduceerde mRNA zou doen afnemen in gewone cellen.(10)
De andere suggestie is voorstadium regulatie door eiwitdegradatie van CYP1B1 eiwit in normale cellen, vastgestel door polyubiquinatie, maar niet door fosforylering van het proteïne. (17)
Maar het meest overtuigende mechanisme (ook post-transcriptioneel) constructies die de overdadige aanwezigheid van CYP1B1 in kankercellen laten ontstaan zijn grotendeels verstoken van een micro RNA die in normale cellen de vertaling bevatten van CYP1B1 mRNA naar het eiwit.(18)

References
1.         Murray, G., Taylor, M., McFadyen, M., et al., Tumor-specific expression of cytochrome P450 CYP1B1. Cancer Res, (1997) 57: 3026-3031.
2.         McFadyen, M. and Murray, G., Cytochrome P450 1B1: a novel anticancer therapeutic target. Future Oncology, (2005) 1: 259-263.
3.         Maecker, B., Sherr, D., Vonderheide, R., et al., The shared tumor-associated antigen cytochrome P450 1B1 is recognized by specific cytotoxic T cells. Blood, (2003) 102: 3287-3294.
4.         McFadyen, M., Breeman, S., Payne, S., et al., Immunohistochemical localization of cytochrome P450 CYP1B1 in breast cancer with monoclonal antibodies specific for CYP1B1. J Histochem Cytochem, (1999) 47: 1457-1464.
5.         Oyama, T., Morita, M., Isse, T., et al., Immunohistochemical evaluation of cytochrome P450 (CYP) and p53 in breast cancer. Front Biosci, (2005) 10: 1156-1161.
6.         McFadyen, M., Cruickshank, M., Miller, I., et al., Cytochrome P450 CYP1B1 over-expression in primary and metastatic ovarian cancer. Br J Cancer, (2001) 85: 242-246.
7.         Gibson, P., Gill, J., Kahn, P., et al., Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) is overexpressed in human colon adenosarcomas relative to normal colon: implications for drug development. Mol Cancer Ther, (2003) 2: 527-534.
8.         Kumarakulasingham, M., Rooney, P., Dundas, S., et al., Cytochrome P450 profile of colorectal cancer: identification of markers of prognosis. Clin Cancer Res, (2005) 11: 3758-3765.
9.         Carnell, D., Smith, R., Daley, F., et al., Target validation of cytochrome P450 CYP1B1 in prostate carcinoma with protein expression in assoaited hyperplastic and premalignant tissue. Int J Radiat Oncol Biol Phys, (2004) 58: 500-509.
10.       Tokizane, T., Shiina, H., Igawa, M., et al., Cytochrome P450 1B1 is overexpressed and regulated by hypomethylation in prostate cancer. Clin Cancer Res, (2005) 11: 5793-5801.
11.       Barnett, J., Urbauer, D., Murray, G., et al., Cytochrome P450 1B1 expression in glial cell tumours: an immunotherapeutic target. Clin Cancer Res, (2007) 13: 3559-3567.
12.       McFadyen, M., Murray, G., and Melvin, W., Cytochrome P450 CYP1B1 mRNA in normal human brain. J Clin Pathol: Mol Pathol, (1999) 52: 164.
13.       McFadyen, M., Melvin, W., and Murray, G., Cytochrome P450 CYP1B1 activity in renal cell carcinoma. Br J Cancer, (2004) 91: 966-971.
14.       Downie, D., McFadyen, M., Rooney, P., et al., Profiling cytochrome P450 expression in ovarian cancer:identification of prognostic markers. Clin Cancer Res, (2005) 11: 7369-7375.
15.       Edwards, R., Adams, D., Watts, P., et al., Development of a comprehensive panel of antibodies against the major xenobiotic metabolising forms of cytochrome P450 in humans. Biochem Pharmacol, (1998) 56: 377-387.
16.       McFadyen, M., Rooney, P., Melvin, W., et al., Qualitative analysis of the Ah receptor/cytochrome P450 CYP1B1/CYP1A1 signalling pathway. Biochem Pharmacol, (2003) 65: 1663-1674.
17.       Bandiera, S., Weidlich, S., Harth, V., et al., Proteosomal degradation of humn CYP1B1: effect of the Asn453Ser polymorphism an the post-translational regulation of CYP1B1 expression. Mol Pharmacol, (2005) 67: 435-443.
18.       Tsuchiya, Y., Nakajima, M., Takagi, S., et al., MicroRNA regulates the expression of human cytochrome P450 1B1. Cancer Res, (2006) 66: 9090-9098.

Download Ons Gratis Eetadvies!

U ontvangt dan het eetadvies en 14 dagelijkse mailtjes met uitleg over de onderwerpen. Hierbij leer je ontzettend veel over voeding, omgevingsfactoren, gebruiken, voorkomen van kanker, alternatieven, boeken over kanker.
Klik hier

Recente berichten